به روزرسانی شده

۱۴۰۱-۰۵-۱۸ ۶:۰۷ قبل از ظهر

saba-logo-lab.png
برگه جامع راهنمای آزمایش cbc

برگه جامع راهنمای آزمایش cbc

برگه جامع راهنمای آزمایش cbc

برگه جامع راهنمای آزمایش cbc

برگه جامع راهنمای آزمایش cbc و اطلاعات لازم مربوط به تست .

 

نام رایج آزمایش
(فارسی، لاتین، مخفف):

CBC

 

سایر نام ها :

 

شمارش کامل سلول های خون و شمارش افتراقی، شمارش کامل خون محیطی

 

توضیح تست  :

 

CBC شامل مجموعه ای از آزمون ها بر روی خون محیطی است و اطلاعات فراوانی راجع به سیستم خون و دیگر اندام های بدن ارائه می کند.

این آزمون ارزان، سهل و سریع می باشد و به عنوان آزمایش غربالگری از آن استفاده می شود. CBC و

شمارش افتراقی شامل اندازه گیری چندگانه و اتوماتیک موارد زیر می باشد.

– شمارش گلبول های قرمز (RBC)

– هموگلوبین (HB)

– هماتوکریت (HCT)

– شمارش گلبولهای سفید (WBC) و شمارش افتراقی (Diffrential count)

– شمارش پلاکت ها

شاخص های گلبول قرمز:

ü پهنای توزیع گلبول قرمز (RDW)

ü میانگین حجم گلبولی (MCV)

ü میانگین هموگلوبین گلبولی (MCH)

ü میانگین غلظت هموگلوبین گلبولی (MCHC)•

در این تست فاکتورهای دیگری از جملهPDW- MPV- RDW اندازهگیری و تعیین مقدار می گردد.

این آزمایش بخشی از برنامه پایش سلامت می‌باشد. جهت پایش درمان بیماری‌هایی که روی سلول‌های خونی تأثیر می‌گذارند

این آزمایش در فواصل زمانی مختلف درخواست می‌شود.

 

علت درخواست :

 

این تست برای ارزیابی آنمی، لوسمی، واکنش به عفونت ها و التهاب، پایش شیمی درمانی، بررسی ویژگی های

سلول های خون محیطی، کم آبی، پلی سیتمی و بیماری همولیتیک نوزادان مورد استفاده می باشد

 

علل اصلی :

 

معمولا افزایش WBCدرلوسمی وعفونت ها والتهاب ها

 

افزایش :

 

معمولا افزایش RBC درپلی سیتمی ویادر ارتفاعات بالا ویادهیدراسیون همراه غلظت خون

پیشنهاد سردبیر :  عفونت نورو ویروس و علائم آن

معمولا افزایش HB در درپلی سیتمی ورا. در ارتفاعات بالا .دهیدراسیون .غلظت خون.سوختگی ها واریتروسیتوز و..

معمولا افزایش HCT در درپلی سیتمی. در ارتفاعات بالا .دهیدراسیون .غلظت خون.سوختگی ها واریتروسیتوز و..

معمولا افزایش MCV درالکلیسم.انمی پرنیشیوز(انمی ویتامین B12 و اسیدفولیک).بیماری های کبدی

معمولا افزایش MCH در کمبود ویتامین B12 وکمبود اسیدفولیک. بیماری های کبدی.هیپوتیروئیدیسم

معمولا افزایش MCHC در نوزادی واسفروستیوز

معمولا افزایش PLTدرعفونت های حاد.لوکمی های مزمن. درپلی سیتمی ورا.بیماری مزمن قلبی.

بدخیمی ها(کارسینوماویا لنفوم هوچکین)انمی (بعدخونریزی.انمی همولیتیک وانمی فقراهن).ترومبوسیتمی اساسی .ارتریت روماتوئید.تب روماتیسمی حادو..

معمولا افزایش RDW درانمی فقراهن.انمی همولیتیک.انمی داسی شکل.انمی پرنیشیوز.انمی ناشی از کمبود اسیدفولیک و..

 

علل اصلی کاهش :

 

معمولا کاهش WBC درشیمی درمانی وانمی اپلاستیک.و..

معمولا کاهش RBC درشیمی درمانی.انمی همولیتیک.لوکمی.خونریزی.کمبودتغذیه.حاملگی.بیماری التهابی مزمن.بیماری هوچکین و…

معمولا کاهش HB درانمی.هموگلوبینوپاتی ها .لوکمی.بیماری هوچکین.بیماری های مزمن.نقایص تغذیه ای.حاملگی.خونریزی.ازدست دادن خون به صورت حاد یامزمن.و…

معمولا کاهش HCT درانمی.بیماری های مزمن.نقایص تغذیه ای.حاملگی.خونریزی.ازدست دادن خون به صورت حاد یامزمن.و…

معمولا کاهش MCV انمی فقراهن .تالاسمی.و..

معمولا کاهش MCH انمی فقراهن .تالاسمی.بدخیمی وانمی ناشی ازبیماری های مزمن.انمی داسی شکل.انمی سیدروبلاستیک ومسمومیت باسرب و…

معمولا کاهش MCH در انمی فقراهن .تالاسمی.بدخیمی وانمی ناشی ازبیماری های مزمن.انمی داسی شکل.انمی سیدروبلاستیک ومسمومیت باسرب و…

معمولا کاهش PLT انمی اپلاستیک.مسمومیت دارویی ومسمومیت با الکل .انمی فقراهن.انمی مگالوبلاستیک.عفونت ویروسی و..

 

روش انجام :

 

از آنالیزهای اتومات مبتنی بر امپدانس الکتریکی استفاده میشود .

 

کد بین المللی آزمایش / کد پذیرش :

 

۸۰۲۰۰۰

 

اطلاعات لازم از بیمار :

 

گرفتن سابقه بیمار

(ایا بیمار سابقه شیمی درمانی یا مشکل خونی خاصی مانند هموگلوبین یا پلاکت پایین یا بالا دارد یا نه)

پیشنهاد سردبیر :  بررسی اختلالات اتوایمیون کبدی و کلیوی

 

مکان انجام ازمایش / شماره اتاق :

 

بخش هماتولوژی

 

 

 

برگه جامع راهنمای آزمایش cbc

 

 

 

محدوده مرجع و واحد :

 

WBC:

بزرگسالان:mm3/11000 -4000

کودکان۱۲-۶ سال:۴۵۰۰-۱۳۵۰۰mm3

کودکان۶-۲ سال:۵۰۰۰-۱۵۵۰۰mm3

کودکان کمتراز۲سال ۲۱۰۰۰mm3 -5000

نوزادان:mm330000-9000

RBC :
بزرگسالان مرد: ۶.۱-۴.۷ میلیون درمیلی متر مکعب

بزرگسالان زن: ۵.۴-۴.۲ میلیون درمیلی متر مکعب

نوزادان :۵.۱-۳.۵ میلیون درمیلی متر مکعب

کودکان:۵.۵-۳.۶ میلیون درمیلی متر مکعب

HB

زنان: ۱۶-۱۲گرم درلیتر

مردان:۱۸-۱۳گرم درلیتر

HCT

زنان:۴۸-۳۶ درصد

مردان:۵۲-۴۲ درصد

MCV : FL 100-80

MCH : pg 33-27

MCHC :dl g/36-32

PLT: 450000-150000 درمیلی مترمکعب

RDW :14 -11 درصد

 

پایداری در شرایط استاندارد نگهداری نمونه :

 

۶ ساعت در دمای اتاق و ۲۴ ساعت در یخچال

 

شرایط ناشتایی :

 

نیازی به ناشتا بودن نیست

 

شرایط رژیم غذایی :

 

مطرح نیست

 

زمان بندی یا بهترین زمان نمونه گیری :

 

مطرح نیست

 

زمان بندی یا بهترین زمان نمونه گیری :

 

مطرح نیست

 

رعایت موارد خاص :

 

مطرح نیست

 

نحوه نمونه گیری :

 

خونگیری وریدی معمول است. در صورت اجبار از خون مویرگی می توان استفاده کرد.

 

نوع ضد انعقاد یا نگهدارنده :

 

EDTA

 

ویژگی یا نوع ظرف :

 

ویال های با درب بنفش (EDTA دار)

 

نوع نمونه :

 

خون کامل حاوی ضد انعقاد EDTA

 

حجم نمونه :

 

۲MI

 

ملاحظات ایمنی :

 

ملاحضات عمومی با فرض آلوده بودن تمامی نمونه (پوشیدن روپوش، دستکش وعینک)

 

معیار رد نمونه :

 

نمونه فاقدبرچسب یا دارای برچسب اشتباه، همولیزشدید نمونه. وجودلخته درنمونه. . استفاده از ویال های حاوی ضد انعقاد

نا مناسب نظیر سیترات سدیم. ویال هایی که لبریز از خون می باشدیا کمتراز۰.۵ میلی لیتر. نمونه گیری از دستی که همراه با تزریق .I.V می باشد

پیشنهاد سردبیر :  آزمایشگاه صبا در نتایج تست های کرونا قبل از پرواز از QR code استفاده می نماید

 

شرایط مکان و دمای نگهداری نمونه قبل از آزمایش :

 

دمای اتاق حداکثر ۶ ساعت

 

فاصله قابل قبول از جمع اوری نمونه تا آزمایش :

 

۶ ساعت دمای اتاق و ۲۴ ساعت دمای یخچال

 

نحوه برخود در صورت غیر طبیعی بودن نتیجه :

 

گرفتن سابقه بیمار / بررسی علایم بالینی بیمار / نمونه گیری مجدد

 

شرایط مکان و دمایی نگهداری نمونه پس از آزمایش :

 

در یخچال با دمای ۲ – ۸ درجه

 

تست های تکمیلی برای بررسی همخوانی :

 

لام خون محیطی ، سابقه و شرح حال بیمار

 

محدوده بحرانی :

 

WBC کمتر از۲هزار ویا بیشتر از۳۰هزار
HB کمتر از۷ ویا بیشتراز ۲۰
HCT کمتر از۲۱ یا بیشتر از۶۵ درصد
PLT کمتر از۳۰ هزاریا بیشتراز۹۰۰هزار

 

الزامات و شرایط انتقال (دما، زمان، ظرف و …) :

 

غیر ارجاعی

 

حداکثر زمان جوابدهی (زمان چرخه کاری ) :

 

روزانه

 

تهیه کننده :

 

فاطمه پور علی

 

تایید کننده (مسئول فنی) :

 

دکتر صبا گیلکی بیشه

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
پشتیبانی آزمایشگاه صبا