اتوایمیون و ایمونولوژی اختصاصی

شهریور ۱۰, ۱۴۰۰
انواع علائم کرونا

انواع علائم کرونا

انواع علائم کرونا کرونا علائم خود را در هر فرد متفاوت نشان می دهد قصد […]
مرداد ۵, ۱۴۰۰
آزمایش آنتی ژن کپسید ویروسی (VCA) چیست؟

آزمایش آنتی ژن کپسید ویروسی (VCA) چیست؟

آزمایش آنتی ژن کپسید ویروسی (VCA) چیست؟ آزمایش آنتی ژن کپسید ویروسی (VCA) چیست؟ اگر […]
تیر ۷, ۱۴۰۰
اختلالات اتوایمیون سیستم عصبی

اختلالات اتوایمیون سیستم عصبی

اختلالات اتوایمیون سیستم عصبی اختلالات اتوایمیون سیستم عصبی را از ازمایشگاه صبا  برای شما شرح […]
خرداد ۳۰, ۱۴۰۰
بررسی اختلالات اتوایمیون کبدی و کلیوی

بررسی اختلالات اتوایمیون کبدی و کلیوی

بررسی اختلالات اتوایمیون کبدی و کلیوی بررسی اختلالات اتوایمیون کبدی و کلیوی را در این […]
خرداد ۲۹, ۱۴۰۰
بررسی ژنتیکی بیماری اتوایمیون

بررسی ژنتیکی بیماری اتوایمیون

بررسی ژنتیکی بیماری اتوایمیون بررسی ژنتیکی بیماری اتوایمیون را در این مقاله از ازمایشگاه صبا  […]
خرداد ۲۷, ۱۴۰۰
بررسی اختلالات اتوایمیون انعقادی

بررسی اختلالات اتوایمیون انعقادی

بررسی اختلالات اتوایمیون انعقادی بررسی اختلالات اتوایمیون انعقادی را در این مقاله از ازمایشگاه صبا  […]
خرداد ۲۵, ۱۴۰۰
بررسی ازمایش اختلالات اتوایمیون بافتی

بررسی ازمایش اختلالات اتوایمیون بافتی

بررسی ازمایش اختلالات اتوایمیون بافتی بررسی ازمایش اختلالات اتوایمیون بافتی  را در این مقاله از […]
خرداد ۲۴, ۱۴۰۰
بررسی اختلالات اتوایمیون روماتوئیدی

بررسی اختلالات اتوایمیون روماتوئیدی

بررسی اختلالات اتوایمیون روماتوئیدی بررسی اختلالات اتوایمیون روماتوئیدی را در این مقاله از ازمایشگاه صبا  […]
خرداد ۲۰, ۱۴۰۰
بررسی اختلالات گوارشی و تشخیص سلیاک

بررسی اختلالات گوارشی و تشخیص سلیاک

بررسی اختلالات گوارشی و تشخیص سلیاک بررسی اختلالات گوارشی و تشخیص سلیاک را در این مقاله […]
خرداد ۵, ۱۴۰۰
بررسی جواب ازمایش سیستم ایمنی و انتی بادی ها

بررسی جواب ازمایش سیستم ایمنی و انتی بادی ها

بررسی جواب ازمایش سیستم ایمنی و انتی بادی ها بررسی جواب ازمایش سیستم ایمنی و […]
خرداد ۴, ۱۴۰۰
بررسی جواب ازمایش ایمونوگلوبین ها

بررسی جواب ازمایش ایمونوگلوبین ها

بررسی جواب ازمایش ایمونوگلوبین ها بررسی جواب ازمایش ایمونوگلوبین ها را در این مقاله از […]

جوابدهی آنلاین