معرفی دکتر گیلکی بیشه مؤسس آزمایشگاه صبا

دکتر صبا گیلکی بیشه

تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)
شماره نظام پزشکی: 118136
Created with Raphaël 2.2.0
فهرست
مجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)
1399/6/10 
شهر مجاز پروانهاستان مازندران- شهرستان بابل- شهر بابل
نوع پروانهپروانه طبابت
مدرک مربوطهتخصص بورد (دانشنامه) آسیب‌شناسی (پاتولوژی)
تاریخ انقضا1402/12/28

جوابدهی آنلاین