ایمونولوژی

 

ایمونولوژی چیست؟

ایمونولوژی مطالعه سیستم ایمنی است و یک شاخه بسیار مهم علوم پزشکی و زیست شناسی است. سیستم ایمنی ما را از عفونت های مختلف محافظت می کند. اگر سیستم ایمنی به این صورت عمل نکند، می تواند منجر به بیماری هایی نظیر بیماری های خود ایمنی، آلرژی و سرطان شود.

چرا ایمونولوژی مهم است؟

آقای ادوارد جنر پیشگام علم ایمونولوژی در قرن 18 بوده که در نهایت به ظهور واکسیناسیون منجر شد. بسیاری از پیشرفت های علمی ایمونولوژی در قرن 19 و 20 رخ داد، از علم ایمونولوژی در شناسایی گروههای خونی . پیوند عضو استفاده می شود. تحقیقات ایمونولوژیک به گسترش افق ها در درک ما از نحوه درمان مشکلات بهداشتی مهم، در ایمونوتراپی، بیماری های خود ایمنی و تولید واکسن برای پاتوژن های در حال ظهور، مانند ابولا ادامه می دهد.

ایمونولوژیست کیست؟

ایمونولوژیست، یک دانشمند و یا متخصص بالینی است که در حیطه ایمونولوژی تحقیق می کند. بسیاری از ایمونولوژیست ها در یک آزمایشگاه با تمرکز بر تحقیق در دانشگاه یا صنعت خصوصی (به عنوان مثال در صنعت داروسازی) کار می کنند. سایر ایمونولوژیست ها - "ایمونولوژیست های بالینی" - متخصصین بالینی هستند که بر تشخیص و مدیریت بیماری های سیستم ایمنی تمرکز می کنند، مانند بیماری های خود ایمنی و آلرژی.

از جمله اعضاء اصلی و فرعی این سیستم می توان به سلولها ( مانند لنفوسیتها، مونوسیتها، ماکروفاژها و سلولهای فرعی و تخصصی دیگر )، بافتها ( بافتهای لنفاوی، بافت پوششی و … ) و مولکول‌های محلول در خون ( مانند آنتی بادی ها، کمپلمان و سایتوکاینها و … ) اشاره کرد.

انیمیشن ایمنی شناسی
ژورنال ایمونولوژی
این بخش یکی از مهمترین بخش های آزمایشگاه های تشخیص طبی است.

تست های بخش :

1. ANA

2. ANAprofile

3. Myositis profile

4.HLA-panel

5.Toxo IgG

6.FTA ABS

7.Listeria . IgM/IgG

8. H.pyluri . IgA/IgG

9. B2GP1. IgM/IgG

10. Brucella. . IgM/IgG

11. Borellia. IgM/IgG

12. Leptopira . IgM/IgG

13. CANCA

14. PANCA

15. Anti CCP

16. Anti MCV

17. Cardiolipin. IgM/IgG

18. LKM

19. varicella.IgM/IgG

20. EBV. IgM/IgG

21. mycoplasma. IgM/IgG

22. chelamidia. IgM/IgG

23. IHA

24. measles. IgM/IgG

25. mums. IgM/IgG

26. c-peptid

27. CH50

28. C1q

29. C1inactivator

30. ceroluplasmin

31. a1.antitripsin

32. IgG1, IgG2, IGg3, IgG4

33. phospholipid. IgM/IgG

34. TTG

35. ASM

36. AMA

37. GBM

38. Endomysium

39. Gliadin. IgA/IgG

40. HAV

41. Hbs-Ab

42. Hbs-Ag

43. HIV

44. HCV

45. HDV

46. calprotectin

47. elastase

48. stone analysis

49. CD marker

50. neuron profile

51. CMVPP65

52. Panel HLA

53. crossmatch

54. IgE

55. Allergy test

تجهیزات

امکانات و دستگاه ها :

این بخش دارای دو قسمت بوده که شامل :

1- تست های ویروسی

2- تست های ایمونولوژیکی

این بخش شامل امکاناتی از قبیل الایزا واشر، الایزا ریدر، الایزا اتومات(جهت انجام تست های الایزا)، فلوسیتومتری(جهت بررسی مارکرهای سطح سلولی)، نفلومتری، میکروسکوپ ایمونوفلئورسانس (جهت خوانش تست های ایمونوفلئورسانس) و میکروسکوپ معکوس(جهت خوانش (HLA-Serology می باشد. این قسمت دارای یخچال و فریزرهای مجزا به منظور ذخیره و نگهداری نمونه های بیماران و نیز مواد و کیت های مورد نیاز جهت انجام تست می باشد.

جوابدهی آنلاین