به روزرسانی شده

۱۴۰۱-۰۵-۲۴ ۶:۲۸ بعد از ظهر

saba-logo-lab.png
اعضا تخصصی آزمایشگاه صبا

اعضا تخصصی آزمایشگاه صبا

نام و نام خانوادگی
سمتتخصص
دکتر صبا گیلکی بیشهمدیریت و صاحب امتیاز صبافوق تخصص پاتولوژی
دکتر الناز مهدی پورپاتولوژیست
واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
پشتیبانی آزمایشگاه صبا