به روزرسانی شده

۱۴۰۱-۰۷-۰۹ ۱۲:۰۴ بعد از ظهر

saba-logo-lab.png
تاریخچه آزمایشگاه صبا

تاریخچه آزمایشگاه صبا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا بعنوان یکی از بزرگترین آزمایشگاههای پاتوبیولوژی در استان مازندران که در سال ۱۳۹۷ قدم به عرصه خدمات رسانی گذارد ، بر آنست تا با هدف کسب هر چه بیشتر رضایتمندی مراجعان و با استعانت از الطاف بیکران خداوند به استقرار مدیریت کیفیت جامع مطابق با استاندارد بین المللی ISO 15189 اقدام نماید.

رئوس اصلی خط مشی آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا برای استقرار این سیستم عبارت است از:

۱- ترویج فرهنگ مدیریت کیفیت و ارتقا برنامه‌های آموزشی در جهت بهبود مستمر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت
۲- تمرکز بر بهبود روابط و انتظارات بیماران مراجعه کننده، آزمایشگاه ها و پزشکان همکار
۳- ارتقاء کیفی و کمی ارائه خدمات آزمایشگاهی جهت تأمین حداکثری انتظارات مشتریان
۴- بهبود مستمر ارائه خدمات آزمایشگاهی و افزایش بهره وری
۵- گام برداشتن در راستای اجرای متدهای استاندارد آزمایشگاهی و تلاش در مسیر به صفر رساندن خطا در نتایج با استقرار و پایش مستمر برنامه های کنترل کیفی

۶- بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی مطابق با تکنولوژی های روز دنیا
۷- ارتقاء پایدار سیستم مدیریت کیفیت ، جهت دستیابی به اهداف کیفی و تامین نیازمندی های استاندارد ISO/IEC 17025 و اجرای مستندات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه تمامی مساعی خود را بکار گیرد و آزمایشگاه موظف است از اجرا و استقرار و حفظ سیستم کیفیت اطمینان حاصل نماید
۸- به کارگیری رویه های حرفه ای ممتاز و تضمین اعتماد به مهارت و صحت عملکرد کارکنان
۹- رعایت بی طرفی کارکنان و محرمانه نگهداشتن اطلاعات مشتریان در تمامی مراحل عملیاتی در آزمایشگاه

موسس و مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی-مولکولار صبا
دکتر صبا گیلکی بیشه

واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
پشتیبانی آزمایشگاه صبا