درباره ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا

خط مشی کیفیت آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی پاتوبیولوژی-مولکولار صبا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا بعنوان یکی از بزرگترین آزمایشگاههای پاتوبیولوژی در استان مازندران که در سال 1397 قدم به عرصه خدمات رسانی گذارد ، بر آنست تا با هدف کسب هر چه بیشتر رضایتمندی مراجعان و با استعانت از الطاف بیکران خداوند به استقرار مدیریت کیفیت جامع مطابق با استاندارد بین المللی ISO 15189 اقدام نماید.

رئوس اصلی خط مشی آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا برای استقرار این سیستم عبارت است از:

1- ترویج فرهنگ مدیریت کیفیت و ارتقا برنامه‌های آموزشی در جهت بهبود مستمر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت
2- تمرکز بر بهبود روابط و انتظارات بیماران مراجعه کننده، آزمایشگاه ها و پزشکان همکار
3- ارتقاء کیفی و کمی ارائه خدمات آزمایشگاهی جهت تأمین حداکثری انتظارات مشتریان
4- بهبود مستمر ارائه خدمات آزمایشگاهی و افزایش بهره وری
5- گام برداشتن در راستای اجرای متدهای استاندارد آزمایشگاهی و تلاش در مسیر به صفر رساندن خطا در نتایج با استقرار و پایش مستمر برنامه های کنترل کیفی

6- بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی مطابق با تکنولوژی های روز دنیا
7- ارتقاء پایدار سیستم مدیریت کیفیت ، جهت دستیابی به اهداف کیفی و تامین نیازمندی های استاندارد ISO/IEC 17025 و اجرای مستندات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه تمامی مساعی خود را بکار گیرد و آزمایشگاه موظف است از اجرا و استقرار و حفظ سیستم کیفیت اطمینان حاصل نماید
8- به كارگيري رويه هاي حرفه اي ممتاز و تضمين اعتماد به مهارت و صحت عملکرد کارکنان
9- رعایت بی طرفی کارکنان و محرمانه نگهداشتن اطلاعات مشتريان در تمامی مراحل عملیاتی در آزمایشگاه

از آنجائیکه حفظ و نگهداری سیستم و در نهایت بهبود مستمر آن بدون همکاری و همدلی کارکنان آزمایشگاه ممکن نمی باشد، لذا از کلیه همکاران انتظار داریم که با درک مفاهیم مندرج در این خط مشی از توانائی خویش برای تحقق اهداف یاد شده استفاده نموده و در جهت ارتقاء فردی و اعتلای فعالیت های آزمایشگاه اهتمام ورزند .
همچنین مستدعی است این فرایند را به منظور مناسب بودن با مقاصد سازمان و نیز هماهنگی با پیشرفتهای سازمان هرساله مورد بازنگری قرار خواهیم داد.

 

جوابدهی آنلاین