گواهی های آزمایشگاه صبا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا

گواهی های اخذ شده آزمایشگاه صبا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا مجموعه کارهای کنترل کیفی آزمایش‌ها و تجهیزات خود را براساس الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت به انجام رسانده. آزمایشگاه صبا گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت (ٍEQAS) را در زمینه های بیوشیمی، میکروب شناسی، سرولوژی، هماتولوژی و گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت (ٍEQAS) را در زمینه غربالگری مادران دریافت نموده. آزمایشگاه صبا یکی از مجهز ترین و بزرگترین مراکز آزمایشگاهی مازندران می باشد که با در اختیار داشتن مجموعه بی نظیری از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و با تکیه بر دانش فنی روز اقدام به ارائه خدمات با کیفیت به مراجعین خود نموده است. در این راستا خدمت نمونه گیری در محل و ثبت درخواست آنلاین از طریق همین سایت فعال شده است که شما مراجعین عزیز می توانید بدون مراجعه به آزمایشگاه درخواست انجام آزمایش در منزل یا محل کار خود را ثبت و به صورت آنلاین پیگیری نمایید.

جوابدهی آنلاین