به روزرسانی شده

۱۴۰۱-۰۵-۱۸ ۵:۲۶ قبل از ظهر

saba-logo-lab.png
بررسی جواب ازمایش خونشناسی

بررسی جواب ازمایش خونشناسی

بررسی جواب ازمایش خونشناسی

بررسی جواب ازمایش خونشناسی

بررسی جواب ازمایش خونشناسی را در این مقاله برای شما شرح خواهیم داد .

بهترین کسی که میتواند جواب ازمایش شما را خوانده و تحلیل نماید پزشک شماست .

 

توجه داشته باشید افراد عادی نباید بر اساس تحلیلهای خود یا اطرافیانشان از جواب از ازمایشها دست به اقدام های درمانی بزنند ،

اینکار تنها روند بهبودی خود را مشکل تر خواهند کرد .

 

اما با این وجود در این مقاله به بررسی و تفسیر جواب ازمایش خون شناسی خواهیم پرداخت :

 

 

 

 

بررسی جواب ازمایش خونشناسی

 

 

 

 

بررسی جواب ازمایش خونشناسی

 

CBC : Complete Blood Count

به معنی شمارش کامل گلبول ها

WBC

شمارش افتراقی گلبول های سفید برای تشخیص انواع عفونت و نوع گلبول های سفید درگیر در عفونت بکار میرود .

در صورت افزایش تعداد گلبول های سفید بررسی افتراقی به تشخیص کمک میکند

 

Neutrophil

نوتروفیل : به طور طبیعی در افراد بالغ درصد بالاتری دارد و عفونت های میکروبی و عفونت های مزمن افزایش پیدا می کند .

 

Lymphocyte

لنفوسیت : به طور طبیعی در نوزادان و کودکان درصد بالاتری دارد و در عفونت های ویروسی و بعضی از عفونت های میکروبی افزایش دارد .

 

Eosinophil

ائوزینوفیل : در بیماری های حساسیتی (آلرژیک) و انگلی تعداد این سلول افزایش می یابد.

 

Basophil

بازوفیل : در واکنش های ازدیاد حساسیت نقش دارد و باعث بروز علائم آلرژیک می شود.

 

Monocyte

مونوسیت : در مراحل اولیه واکنش های ایمنی و بیگانه خواری فعالیت می کند.

 

Band

باند : سلول های جوانتر نوتروفیل هستند و وجود آن به میزان کم طبیعی است.

پیشنهاد سردبیر :  بررسی جواب ازمایش ذخیره اهن

 

RBC

شمارش گلبول های قرمز در تعیین وضعیت خونسازی و تشخیص کم خونی بکار می رود . پارامتر هایی که

در گلبول های قرمز اندازه گیری می شود به تشخیص انواع کمک خونی کمک می کند .

Hb

هموگلوبین : میزان کل هموگلوبین درون گلبول های قرمز را اندازه گیری می کند. کاهش آن با

کاهش اکسیژن رسانی در بافت ها همراه است .

 

Hct

هماتوکریت : میزان حجم کل گلبول های قرمز را اندازه گیری می کند. کاهش آن در بیشتر

موارد با کم خونی همراه است .

 

MCV

متوسط حجم گلبول قرمز : گلبول قرمز بر اساس اندازه به سه گروه Normocyte

Microcyte و Macrocyte تقسیم می شود .

 

MCH

متوسط هموگلوبین گلبول قرمز: گلبول قرمز بر اساس این پارامتر به سه گروه

Hypochrome و Normochrome و Hyperchrome تقسیم می شود.

 

MCHC

غلظت هموگلوبین درون گلبول قرمز : به طور نرمال یک سوم از فضای درون گلبول قرمز توسط هموگلوبین پر شده است

 

RDW

پراکندگی اندازه گلبول های قرمز : معمولا گلبول ها دارای اندازه یکسان هستند

ولی در صورتی که گلبول های دارای اندازه های کوچک و بزرگ باشند این پارامتر افزایش می یابد

 

PIt

شمارش پلاکت ها در تشخیص احتمال خونریزی کمک کننده است. معمولا افزایش آن به دلیل بیماری های

التهابی است و افزایش آن در نوزادان طبیعی است. اما کاهش آن به میزان کمتر از حد نرمال با افزایش احتمال

خونریزی همراه است.

 

MPV

متوسط حجم سلول پلاکت : کاهش حجم پلاکت با افزایش شمارش تعداد پلاکت یک حالت طبیعی

است که در صورت نیاز به پلاکت بروز می کند . افزایش حجم پلاکت تا زمانی که شمارش

پیشنهاد سردبیر :  بررسی جواب ازمایش مواد معدنی

پلاکت طبیعی باشد نیز یک حالت طبیعی است .

 

Pct

حجم کل پلاکت ها : حجم کل سلول های پلاکت را اندازه گیری می کند

 

PDW

پراکندگی اندازه پلاکت ها : معمولا پلاکت ها دارای اندازه یکسان هستند . در صورت وجود

پلاکت های بزرگ و کوچک این پارامتر افزایش می یابد .

 

P-LCR

درصد پلاکت های بزرگ : در صورت وجود پلاکت های بزرگ و کوچک این پارامتر درصد

پلاکت های بزرگ را نشان می دهد و بیشتر در تشخیص ماکروترومبوسیتوپنی ها کمک کننده است.

 

 

ABO Blood Group

به معنی گروه خونی

تشخیص :

انتی ژن و انتی بادی های گروه خونی ABO  و Rh

نقش :

تعیین گروه خونی

 

PBS : Peripheral Blood Smear

به معنی لام خون محیطی

تشخیص :

ارزیابی وضعیت گلبول های سفید و قرمز و پلاکت – شمارش افتراقی سلول ها – بررسی روند درمان

نقش :

در این ازمایش کلیه سلول های خونی در زیر میکروسکوپ بررسی میشود .

درصورت افزایش و یا کاهش شدید تعداد سلول ها بهتر است ارزیابی سلول ها در زیر میکروسکوپ انجام شود .

 

Hgb : Hb : Hemoglubin

به معنی هموگلوبین

تشخیص :

میزان هموگلوبین خون – میزان کم خونی – وضعیت غلظت خون

نقش :

هموگلوبین اصلی ترین پروتئین درون گلبول های قرمز است که وظیفه اکسیژن رسانی را بر عهده دارد .

 

Hct : PCV : Hematocrit

به معنی هماتوکریت

تشخیص :

میزان حجم توده سلولی – بررسی کم خونی – پیگیری وضعیت درمان

نقش :

نسبتی از حجم کل خون که توسط گلبول های قرمز گرفته شده است را هماتوکریت گویند .

 

Retic : Reticulocyte Count

به معنی شمارش رتیکولوسیت

پیشنهاد سردبیر :  بررسی جواب ازمایش کبد

تشخیص :

بررسی فعالیت مغزاستخوان در خون سازی – بررسی علت کم خونی – بررسی پاسخ به درمان کم خونی

نقش :

مغز استخوان مرکز خون سازی است و گلبول های قرمز جوان را که تازه وارد خون شده اند را رتیک گویند .

 

OF : osmotic Fragility

به معنی شکنندگی اسمزی

نقش :

اسفروسیت ها نسبت به گلبول های قرمز طبیعی به همولیز در سالین رقیق (هیپوتونیک حساس ترند و شکنندگی آسمزی (OF) آنها افزایش می یابد.

اسفروسیتوز ارثی (HS)یک کم خونی همولیتیک است.

بیماران مبتلا همولیز مزمن دارند ولی ممکن است از نظر بالینی بدون علامت باشند یا از همولیز جبران نشده شدیدی رنج ببرند.

HS ناشی از نقایص ارثی در اسکلت غشاء اریتروسیت است .

یک سری از پروتئین ها با یکدیگر تعامل کرده و غشاء گلبول قرمز را تشکیل داده که با لیپید لایه خارجی نیز تعامل می کنند.

تعاملات عمودی، دو لایه لیپید را تثبیت کرده که شامل تعاملات اسپکترین – انکرین – باند ۳ و اتصال پروتئین -۴.۱ گلیکوفورین می باشد.

تعاملات عرضی مسئول تمامیت ساختاری غشاء گلبول قرمز است .

به نظر می آید HS یک اختلال در تعاملات عمودی می باشد.

در نتیجه، دو لایه لیپیدی بی ثبات شده، لیپید از دست رفته و ناحیه سطحی غشاء

دچار نقص شده که نهایتا منجر به اسفروسیتوز می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
پشتیبانی آزمایشگاه صبا